Orientační nabídka


Zámek Nový Hrad - Příspěvková organizace


Zámek Nový Hrad - logo Ústecký kraj - logo  

Dnes

Dnes je: 24. 5. 2022
Čas: 7 : 57

Cesta: Titulní stránka

 

PŘEDNÁŠKY 2016

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Náhrobek - Vřesovci
Zatímco v loňském roce jsme se soustředili na počátky i osudy Kolowratů, letos se zaměříme na dochované gotické památky, seznámíme se s renesančními Vřesovci a odtajníme schwarzenberské archivy.
 

 
 

Přednáškový cyklus na Novém Hradě započal v loňském roce u příležitosti 550. výročí od založení Nového Hradu rodem Kolowratů, kteří byli v lounském regionu usazeni již od dob Karla IV. a opouštějí jej ve století šestnáctém, ač nad dolnoročvským klášterem drží ochranou ruku až do 20. století.
Severozápadní region Čech je delší dobu z historického hlediska opomíjen na úkor jiných krajů, jejichž priorita je dána cestovním ruchem, přitom severozápadní Čechy jsou z dějinného pohledu mnohem rozmanitější, než např. Čechy jižní, kde významnou úlohu ve středověku zaujímala jen jedna rodina, Vítkovci. Pro zamezení vlivu jejích potomku, založil král Přemysl Otakar II. České Budějovice, jako jediné královské město. Oproti tomu v severních Čechách byl vliv rozdělen mězi několik královských měst, vzdálených od sebe v horizontu 20 kilomentrů, a mezi kláštery (Postoloprty, Osek, aj.), teprve zbytková území začala spravovat řada drobných feudálů, z nichž pozornosti unikají například páni, jež užívali znaku hříče (páni z Jimlína, Touchovic, Hřivic) a jejich dědici, Kolowraté, jejichž vzestup do královského okruhu je dodnes opředen tajemstvím.
Nejinak je tomu i v letech a staletích dalších - husitští válečníci erbu půlměsíce (Vřesovci z Vřesovic), kteří ovládli České středohoří, na Novohradském panství Varrensbachové, Löweneggové, ale i Schwarzenbergové, kteří jsou spojováni zvláště s jižními Čechami. Nad nimi a jejich působením v tomto regionu se stále vznášejí otazníky. Zkusme tedy jejich tajemství poodhalit...


V roce 2017 tomu bude přesně 250 let, kdy zpustlý, sedláky a pruskými vojáky zbídačený zámek v Jimlíně zakoupil od rodu Löweneggů z Tondeur kníže Josef Adam ze Schwarzenbergu a připojil ho k panství postoloprtskému. Samotné Postoloprty, ale i Toužetín zakupuje roku 1692 Ferdinand ze Schwarzenbergu - před 325 lety!!! Ještě dříve, roku 1662, zakupuje Jan Adolf I. ze Schwarzenbergu Mšec - před 355 lety!!!
V roce 2017 si budeme tedy připomínat rod vesměs slavný, ovšem s naším severozápadním regionem nepříliš spojovaný, a to i přesto, že zde vlastnili přes 100 vesnic a zajistili zachování hospodářské prosperity svých dominií a existenci historických budov a sídel...

Příští rok si však připomeneme ještě jedno výročí - 750 let od první zmíňky o Jimlíně. Roku 1267 se totiž v písemnostech setkáváme s Chotěborem z Jimlína, příslušníkem pozdějšího rytířského rodu, jež vymřel v polovině 15. století a na výsluní se dostal za vlády Lucemburků.


Letošní rok 2016 je tedy rokem přemostění od dob kolowratské éry do mocné arondační strategie knížecího rodu Schwarzenbergů, která započala krátce po třicetileté válce. V tomto přednáškovém cyklu se tedy zaměříme na zajímavosti gotické - renesanční - barokní, jež určovaly ráz severozápadních Čech. Zaměříme se na gotické památky, osudy válečníků a říšských hrabat z rodu Vřesovců a nahlédneme do utajovaných archivních dokumentů, jež pro tento region shromaždili Schwarzenbergové.


Budete u nás srdečně vítáni!

Příští rok bude vesměs schwarzenberský, přičemž plánujeme veřejné přednášky, ale i velkou konferenci.Vít Pávek, správa zámku
info@zameknovyhrad.cz, 602 806 508
baner - Přednáškový cyklus
Čtvrtek 16. června 2016 / 19.00 hodin


Mgr. et Mgr. Jan Dienstbier, Ph.D.

Fakulta Humanitních studií Univerzity Karlovy / Ústav dějin umění AV ČR 


„Málo známé poklady - středověká nástěnná malba v Poohří“

Příspěvek představí dochované památky středověké nástěnné malby v severozápadních Čechách a Poohří. Budou ukázány různé typy nástěnných maleb, které se v regionu dochovaly, a jejich ikonografie v souvislosti s původní funkcí. Pozornost bude dále věnován stylovému vývoji od konce 13. století do poloviny 16. století s přihlédnutím především k jednotlivým objednavatelům a potom i malířským dílnám, které pravděpodobně v Poohří působily.
 


Čtvrtek 21. července 2016 / 19.00 hodin


Mgr. Jan Boukal

Ústav českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy


"Ve znamení půlměsíce: Páni z Vřesovic (1426 - 1755).
Od husitských válečníků k
říšským hrabatům"

Příspěvek seznámí posluchače s dějinami šlechtického rodu pánů z Vřesovic, jehož členové hráli nezanedbatelnou úlohu v českých dějinách pozdního středověku a raného novověku. Budou představeny významné osobnosti tohoto rodu a jejich sídla, mezi které na přelomu 16. a 17. století patřil i Nový Hrad u Jimlína.  
 

 

Čtvrtek 25. srpna 2016 / 19.00 hodin


Mgr. František Záruba, Ph.D.
a PhDr. Veronika Horová


„Nový Hrad u Jimlína, hradní architektura doby pohusitské
a jeho malířská výzdoba“

Příspěvek představí ojedinělé pozdně středověké nástěnné malby, které byly objeveny v roce 2009 v jedné místnosti přízemí východního křídla. Důraz bude kladen zejména na ne příliš obvyklé téma zápasících mužů a scénu turnajového klání. Přednáška bude věnována také otázce tzv. zelených světnic, obytných reprezentačních prostor na středověkých sídlech šlechty. Podobně jako na jiných hradech malby měly reprezentovat zdejší majitele, rod Kolovratů.


 

Čtvrtek 15. září 2016 / 19.00 hodin


PhDr. Aleš František Plávek

Odborný rada ve Státním oblastním archivu v Třeboni,
oddělení pro zpřístupňování a evidenci Národního archivního dědictví.


„Schwarzenberská dvojí panství a jejich písemné dědictví“

Příspěvek obsahově přibližuje jihočeskou územní držbu schwarzenberské knížecí primogenitury a její expanzi do severozápadních Čech. Téma úzce souvisí s představením dochovaného širokého spektra písemné produkce vrchnostenských kanceláří a jeho moderním využitím v historických vědách.plakát - Přednáškový cyklus 2016
 
Zodpovídá: Bc. Vít Pávek
Vytvořeno / změněno: 9.6.2016 / 1.1.2016 | Zveřejnit do: 7.9.2017

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Aktuality
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 

Pomocná nabídka


Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém   Přihlásit se | O webu | Prohlášení o přístupnosti

 

Tento web pro svoji správnou funkci využívá soubory cookies.

O cookies

Nastavení cookies

Tento web pro svoji správnou funkci využívá soubory cookies.

Více o cookies

Tyto soubory nám umožňují poskytnout návštěvníkům kvalitnější služby, protože nám například umožní získat anonymizované analytické údaje o používání tohoto webu.

Kompletní přehled cookies, které tento web využívá naleznete zde.

Skupiny cookies