Orientační nabídka


Zámek Nový Hrad - Příspěvková organizace


Zámek Nový Hrad - logo Ústecký kraj - logo  

Dnes

Dnes je: 23. 9. 2023
Čas: 13 : 42

Cesta: Titulní stránka

 

JIŽ NEHLEDÁME! OLTÁŘ I LEV JSOU NA SVĚTĚ.

Ztracený lev z Nového Hradu (před rokem 1966)
Koncem února 2016 bylo pátrání úspěšně dokončeno!
 

 
 
V sobotu 27. února 2016 naše pátrání prakticky skončilo. A ÚSPĚŠNĚ!

Zatímco 11. února jsme na zámek přivezli 4 sochy světců ze zámecké kaple - sv. Rocha, sv. Šebestiána, sv. Floriána a sv. Jana Nepomuského. Celých 50 let byli ukryti v Lounech na děkanství a až historická fotografie objevena na Velikonoce 2015 pomohla s jejich určením a dohledáním.
V současné době se budeme snažit o rekonstrukci celého oltáře - některé části máme dochovány, jiné jsou již nenávratně pryč, včetně oltářsních obrazů, které byly zcela zničeny již v roce 1971. Snad jen sochy andělů s erby nám chybí :-( ... Pokud byste o nich věděli, budeme rádi za informaci.

Oné únorové soboty se nám naopak dostalo zprávy od dcery zachránce sochy lva v roce 1966, akademické malířky Magdaleny Cubrové. Díky potvrzujícím informacím dotčených úřadů víme, že socha opravdu existuje a je stále v Čechách, lépe řečeno ve východních Čechách.
Pro její ochranu ale místo sdělovat nechceme.
I zde jednáme o její případné navrácení a zrestaurování. DRŽTE NÁM PALCE :-)


Vít Pávek
správa zámku Nový Hrad v Jimlíně
tel.: 602 806 508


Mediální ohlas:
1) MF DNES - Zámek v Jimlíně zdobí "nové" sochy, našly se po 50 letech (19. 2. 2016)
2) 5plus2 Chomutovsko, Lounsko a Žatecko - Našel zmizelé zámecké sochy (26. 2. 2016)








Aktualita z 4. května 2015
Sochy světců (sv. Roch, sv. Šebestián, ale i sv. Florián a sv. Jan Nepomucký) existují a jsou deponovány nedaleko. V současné době probíhá jednání o jejich navrácení...

Aktualita z 9. července 2015
Oltářní obrazy již zřejmě nedohledáme - díky fotografii z roku 1971, kterou nám donesla bývalá chmelová brigádnice, víme, že oltářní obrazy byly t.r. protržené a vyloženě vyříznuté - viz níže...

Aktualita z 11. února 2016
Na zámek se vrátily 4 sochy světců, jež byly zachráněny převozem na lounské děkanství na přelomu 60. a 70. let 20. století. Svatý Roch a svatý Šebestián původně zdobili samotný ztracený oltář a svatý Jan Nepomucký s Floriánem byly kdesi v interiéru kaple. Začali jsme ihned jednat o jejcih záchraně a restaurování. Předpokládáme i s rekonstrukcí původního oltáře.

Aktualita z 27. února 2016
Socha lva byla dohledána a byl zjištěn její osud po opuštění hradeb Nového Hradu. O případných dalších krocích budeme informovat. Prozatím, pro její ochranu, nechceme sdělovat bližší informace a lokaci. Děkujeme za pochopení.

Aktualita z 21. března 2016
V českokrumlovském schwarzenberském archivu se podařilo vypátrat fotografie zámeckého oltáře z let 1895 a 1933, které nám svou lepší kvalitou dopomohou k případné rekonstrukci původního svatostánku.

Aktualita z června a července 2016
V archivu na českokrumlovském zámku se podařilo dohledat inventář i fotodokumentaci vybavení zámecké kaple z let 1906 - 1908. Na základě nově objevených fotografií tak pátráme po 6 obrazech světců z interiéru kaple a zdá se, že 2 kusy se nacházejí nedaleko zámku. Uvidíme, co přinese terénní průzkum.
Sochy čtvreřice světců byly převezeny do restaurátorské dílny MgA. Evy Míčkové, včetně kamenného schwarzenberského erbu, který spadl z 1. brány v 70. letech a uvažujeme o zpětné osazení jeho kopie na původní místo.

Aktualita z 2. srpna 2016
Provozní zámku Vít Pávek se byl přesvědčit na vlastní oči o existenci sochy lva. Stále existuje, jen by nutně potřebovala restaurátorský zásah. Případné navrácení je nyní na úrovni jednání.
 

Aktualita z 22. srpna 2016
Ve spolupráci s lounským děkanstvím a NPÚ v Ústí nad Labem byl dohledán další obraz z Nového Hradu, tentokrát sv. Anny a Jáchyma, jež vyučují malou Marii. Očekávají se však další nálezy.







VÝZVA Z JARA 2015:

Vážení příznivci Nového Hradu,
jak místní občané, tak i odborná veřejnosti...

Zámek Nový Hrad prochází od 70. let 20. století soustavnou rekonstrukcí, jež má za cíl záchranu architektonického dědictví zámku, který v letošním roce oslaví 550 let od svého založení.
Díky událostem, které postihly zámek počátkem 19. století - Napoleonské války a následné špitální a hospodářské využití areálu - se na zámku nedochovalo prakticky nic.
Cenné obrazy a nábytek byly odvezeny Schwarzenbergy mezi lety 1879 - 1924 do Postoloprt a následně do Českého Krumlova, kde upadly v zapomnění a od předloňského roku se nám je daří objevovat a "vracet" zpět na Nový Hrad.
Odvoz cenností uměnímilovnými Schwarzenbergy je tedy zachránil. To se ovšem nedá říci o tom, co zde zůstalo - sochařská výzdoba na nádvoří a barokní oltář ze 17. století.

Ještě do loňských Velikonoc jsme neměli po ruce ani fotografii barokního oltáře, dnes je tomu jinak a díky objevené fotografii se nám podařilo dohledat v našich depozitářích některé původní prvky z oltáře - rám od hlavního oltářního obrazu Návrat Sv. Rodiny z Egypta, vrchní římsu, boční římsy, boltcové ornamenty, sloupoví bez hlavic, ale i ovocem zdobený nástavec pro obraz Boha otce. Oba oltářní obrazy již nedohledáme (více níže), sochy sv. Šebestiána a sv. Rocha jsme již objevili (více aktualita níže, únor 2016), ale anděle s erby majitelů zámku (zřejmě původně přemalované erby Varrensbach-Šlik do podoby Löwenegg-Tondeur), vrcholové vázy a římsy  nemáme a ani nevíme, kde by jim mohl být konec. Znáte snad Vy osudy ztracené krásy zámeckého svatostánku? Budeme velice rádi za jakékoliv indicie...

Do roku 1966 stávala uprostřed nádvoří socha lva. Podle profesora Jana Květa údajně románského stáří, dle tehdejšího ředitele lounského muzea Josefa Šimůnka z období empíru. Možná byla pravda někde uprostřed. Dnes se to ale nedozvíme. V roce 1966 zapůjčil MNV v Jimlíně sochu architektovi Františku Cubrovi, zřejmě za účelem restaurování. V roce 1976 ale uznávaný architekt, tvůrce československých expozic po celém světě, umírá a socha lva se na Nový Hrad nevrací. Údajně práci na restaurování převzal někdo jiný. Kdo? Nevíme. Dle zpráv Národního památkového ústavu byla socha v roce 1990 vedena jako již několik let ztracená, reidentifikace z roku 2012 tvrdí totéž.
Znáte snad osudy nedokončených prací architekta Františka Cubra? Nesetkali jste se s touto sochou při svém putování? Věříme, že stále existuje - buď zdobí zahradu nějaké vily, nebo byla snad odvezena do zahraničí... Ale na písek snad přemeněna nebyla...

Budeme Vám vděčni za jakékoliv zprávy a pomoc v hledání...


Za správu Zámku Nový Hrad, p. o.
Vít Pávek

tel.: 602 806 508
info@zameknovyhrad.cz


Mediální ohlas:
MF DNES - Zámek v Jimlíně hledá oltář a sochu, zmizely už před půl stoletím (13. 5. 2015)




Socha lva - ztracená v roce 1966

































Hlavní oltářní obraz z 2. poloviny 17. století - Návrat sv. Rodiny z Egypta








































































Porovnání stavu oltářního obrazu před rokem 1966 a roku 1971


















































Stav oltáře v roce 1971




































návrat soch - objevitel Vít Pávek

































Nález po 50 letech - novohradský lev

 
Zodpovídá: Bc. Vít Pávek
Vytvořeno / změněno: 23.4.2015 / 1.1.2017

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Aktuality
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 

Pomocná nabídka


Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém   Přihlásit se | O webu | Prohlášení o přístupnosti | Prohlášení o použití cookies

 

Tento web pro svoji správnou funkci využívá soubory cookies.

O cookies

Nastavení cookies

Tento web pro svoji správnou funkci využívá soubory cookies.

Více o cookies

Tyto soubory nám umožňují poskytnout návštěvníkům kvalitnější služby, protože nám například umožní získat anonymizované analytické údaje o používání tohoto webu.

Kompletní přehled cookies, které tento web využívá naleznete zde.

Skupiny cookies