Orientační nabídka


Zámek Nový Hrad - Příspěvková organizace


Zámek Nový Hrad - logo Ústecký kraj - logo  

Dnes

Dnes je: 15. 7. 2024
Čas: 3 : 7

Cesta: Titulní stránka

 

Nová etapa rekonstrukce - omítky a věž (2014 - 2015)

Restaurování věžního ochozu - zahájeno 5. listopadu 2014
Dne 29. září započala nová etapa rekonstrukce areálu, jež se týká oprav nadzemních opadávajících omítek a restaurování ochozu zámecké věže. Stavbu provádí firma NAO s.r.o.
 

 
 
OPRAVA OMÍTEK, ŠTÍTŮ A KOMÍNŮ
Rekonstrukce se zabývá drobnou, místy rozsáhlejší opravou odpadávajících nadzemních omítek prakticky ve veřejně přístupných prostorách - 1. brána ve spodních i svrchních částech, včetně výsledného olověného oplechování říms, nadzemní partie hospodářské i správní budovy areálu na severní straně v místě parkoviště, nadzemní části hospodářských, včetně vrchních štítů s konečným oplechováním) a úřednických budov v prostoru I. nádvoří, obnova zahradní niky v Barbořině zahradě, nadzemní partie omýtnutých zdí a paláce v prostoru 2. brány a II. nádvoří, nadzemní porušené omítky arkádového východního křídla na III. nádvoří, komíny severního křídla, porušené partie zdí paláce v bylinné zahradě, oprava narušených omítek v interiéru zámecké kaple a hodovní síni.
- v říjnu 2014 byly během odstraňování omítek nalezeny zajímavé prvky v architektuře - zazděná okna, vstupy, stará hradní brána v prostoru mezi barokní třetí bránou a věží.
- do jara 2015 bude probíhat odsolovací cyklus

- odmrzlé a odpadávající kusy zdiva budou nahrazeny pálenými cihlami
- od 14.11. 2014 bylo započato s průzkumem a restaurováním vrchních partií hlavní vstupní I. brány - restaurování se týká zvláště piniové šišky, 2 koulí při okrajích vrcholového trojúhelníkového štítu a v závěru bude ošetřena i cihlová svrchní římsa, jejíž další destrukci bude zabráněno pomocí olovněného plechu
- dne 12. ledna 2015 se započalo po zimní přestávce s opětovným odsolovacím cyklem v exteriérech a interiérech
- dne 9. března 2015 se zahájilo se stavbou lešení kolem zámecké věže a komínů
- v rámci kontrolních dnů byl dojednán způsob oplechování říms na 1. bráně a věži olověným plechem


OPRAVA INTERIÉRU A VYHLÍDKOVÉHO OCHOZU ZÁMECKÉ VĚŽE
Rekonstrukce a restaurování řeší nevyhovující až havarijní stav pochozího barokního ochozu věže - uvolněné pískovcové kuželky, hloubkové praskliny a vandalské nápisy na madle, destrukce pískovcového materiálu, otlučená a omletá modelace profilů, ostění otvorů a ochoz jsou pokryty oxidační krustou, biologickými seidmenty (řasy, mech), prachovými nečistotami a kapkami asfaltu po požáru mansardové střechy roku 1994, porušené dřevěné prvky v exteriéru, uvolněné a opadané interiérové omítky, elektroinstalace viditelně zapuštěná v hloubka nestabilních omítek
- v nadzemní části věže dochází již mnoho let ke vzlínání vlhkosti, správa zámku proto v srpnu přistoupila k vyčištění interiéru od několikametrových vrstev popela a sutě - více ZDE
- dne 5.11. 2014 bylo započato s restaurování vnitřních partií balustrády na ochozu věže a kamenných ostění, kdy došlo k nálezu původní barevnosti nátěru pískovcových prvků

- restaurování provádí akademický sochař Libor Pisklák z Litoměřic
- od poloviny listopadu se kamenné prvky čistí od biologických nečistot - dle posouzení z kontrolního dne se uvažuje o mírném obnovení barevnosti portálů i balustrády
- 20. listopadu zahájena z důvodu ochlazení technologická pauza nutná pro zatvrdnutí tmelů a injektáží na provedených kamenných prvcích

- na přelomu listopadu a prosince 2014 se započalo s odtraňováním navlhlých novodobých omítek z 80. let 20. století v prostoru kaple a hodovní síně, pokračuje odsolovací proces
- v zámecké kapli sv. Josefa bylo naleznuto poblíž kazatelny zazděné okénko cca 70 cm nad zemí - okolí okénky je vyzděno z opukového kamene, samotné okénko je zazděno cihlami. V současné době probíhá zaměření nálezu pracovníky NPÚ Ústí nad Labem
- při chladnějším počasí od 12. ledna 2015 budou práce pokračovat v interiéru
- výsledek OPD zahrnující topeniště v kapli, původní hradní bránu a vstup do jižního domu na 1. nádvoří ke stažení zde: 
Sanace exteriérových a interiérových omítek v přízemí objektů na 2. a 3. nádvoří.

- na přelomu března a dubna 2015 byl dokončen odsolovací cyklus na postižených místech v zámecké kapli a sousedící hodovní síni. dotčené stěny jsou i přštukovány a čeká se na finální barevné dotónování
- dne 15. dubna se započalo s dalšími restaurátorskými pracemi na zámecké věži
Restaurování věžního ochozu - zahájeno 5. listopadu 2014OPD rekonstrukce omítekRestaurování vrcholu I. brány - zahájeno 14. listopadu 2014
Restaurování věžního ochozu - průběh / 20. listopad 2014Jarní opravy započaly stavbou lešení 9.3.2015

REKONSTRUKCE DOKONČENA


 
Zodpovídá: Bc. Vít Pávek
Vytvořeno / změněno: 6.11.2014 / 24.7.2015

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Aktuality
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 

Pomocná nabídka


Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


web & design , redakční systém   Přihlásit se | O webu | Prohlášení o přístupnosti | Prohlášení o použití cookies

 

Tento web pro svoji správnou funkci využívá soubory cookies.

O cookies

Nastavení cookies

Tento web pro svoji správnou funkci využívá soubory cookies.

Více o cookies

Tyto soubory nám umožňují poskytnout návštěvníkům kvalitnější služby, protože nám například umožní získat anonymizované analytické údaje o používání tohoto webu.

Kompletní přehled cookies, které tento web využívá naleznete zde.

Skupiny cookies